Новини

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (НИОП)

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (НИОП)

 

НИОП е организация с нестопанска цел, в която членуват професионалисти в сферата на обществените поръчки и концесиите, споделящи идеята прозрачност, отчетност и ефективност на управлението и усвояването на бюджетните средства.

Националният институт по обществени поръчки (НИОП) е продължител на наследството на Американската агенция за международно развитие (ААМР), изграждано в сферата на одита и обществените поръчки чрез Проект „Инициатива отворено управление” на ААМР, действал в периода 2002 – 2007 г.

В управителния съвет на НИОП са представени основните партньори на проекта, благодарение на които се изграждаха както нормативната база, така и добрите практики в сферата на обществените поръчки и състезателните процедури. Това са Сметната палата, Министерството на икономиката и енергетиката, Агенцията по обществени поръчки, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Българска стопанска камара и програмният екип на проект «Инициатива отворено управление» на ААМР.

Подобряване техниките за наблюдение и оценка на мерките по интеграция – ФОРМИ ЗА МОНИТОРИНГ

 

 

Posted on
Posted in Новини