Работни срещи

Във връзка с предстоящото Пробно преброяване на населението и жилищния фонд, което ще се проведе през м. септември в областите Стара Загора, Плевен и Велико Търново, на 27 юли председателя доц. д-р Мариана Коцева и и.д. главният секретар Цветан Нанов, проведоха работни срещи с областният управител г-н Йордан Николов и заместник-кмета на Стара Загора г-н Велизар Балабанов, както и с представители на кметствата в селата Габарево и Копринка, които са избрани за провеждане на изследването.
На срещите бяха обсъдени организационни въпроси и координиране на дейностите за периода на пробното преброяване. То ще бъде проведено в избрани населени места в 3 области:
За област Плевен
– Град Плевен – един квартал от града ще бъде преброен по класическия начин с преброители и книжни преброителни карти – брой на преброени лица – 8 000 -10 000 души, а за целия град ще се проведе Е-преброяване;
– Село Гривица – по класически начин и чрез интернет – 1 900 души.
За област Велико Търново
– Град Велико Търново – един квартал от града ще бъде преброен по класическия начин с преброители и книжни преброителни карти – брой на преброени лица – 8 000 -10 000 души, а за целия град ще се проведе Е-преброяване;
– Град Дебелец – по класически начин и чрез интернет – 4 200 души.
За област Стара Загора
– Град Стара Загора – един квартал от града да бъде преброен по класическия начин с преброители и книжни преброителни карти – брой на преброени лица – 8 000 -10 000 души, а за целия град ще се проведе Е-преброяване;
– Село Габарево – по класически начин и чрез интернет – 1 600 души.
– Село Копринка – по класически начин и чрез интернет – 2 500 души.
Първата цел на пробното преброяване е експериментиране на разработения инструментариум – преброителни карти, инструкции, номенклатури и класификатори. Ще се тестват включените в преброителните карти въпроси, тяхното формулиране, разположение и посочените отговори. Ще се оценява също степента на приемане на въпросите от страна на лицата и проблемите при попълване на картите.
Втората цел е да се тества самата организация на преброяването – метод на преброяване, райониране на населените места на преброителни участъци и контролни райони, съставяне на карти на преброителните участъци, натовареност на преброителите, взаимоотношения между преброители и контрольори и т. н.
Третата цел е да се получи предварителна представа за броя на лицата, които ще използват възможностите на глобалната мрежа Интернет за попълване на електронен преброителен формуляр, както и да се тества самият е-формуляр .
В съответствие със закона за преброяването по начина на провеждане пробното преброяване напълно ще възпроизведе основното преброяване.