Управителен съвет

Председател на Управителния съвет – Валери Иванов Апостолов

Изпълнителен директор – Ева Симеонова Радева

Членове:

Божидар Данев

Владимир Туджаров

Юрий Алкалай

Петър Ковачев

Тихомир Димитров