Uncategorized

 

Публикуван за обществено обсъждане ЗИД на ЗОП

Колеги,  На 30.04.2015 бе публикуван за обществено обсъждане ЗИД на ЗОП внасящ промени в чл. 16г уреждащ участието на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания в обществени поръчки.  С новата ал. 6 е уредена изрично възможността при възлагане на запазени поръчки да участват и други лица, извън кръга на специализираните предприятия. Такава възможност […]
Posted on
Posted in Uncategorized