За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя за достойнството да заемете стратегическата позиция в институционалната структура на Вашето ведомство, предвид което адресирам настоящата покана именно до Вас.

Зная, че получавате покани за обучения по обществени поръчки. Бих искала да Ви уверя, Националният институт по обществени поръчки, е единственият легитимен орган – институт, регистриран в обществена полза с цел да изгражда капацитета на публичната администрация за законосъобразно и ефективно разходване на средствата. Именно НИОП може да издаде официален сертификат за удостоверяване на обучителен ценз на участниците, които предложите за включване в сертифициращото обучение.

НИОП е легитимен да предостави сертификати благодарение на партньорството с Центъра за професионално обучение и ориентиране ООД, София. С лиценз No 201212972 от 18 април 2012 година, Центърът за професионално обучение и ориентиране ООД е оторизиран да предоставя и сертифицира обучение по обществени поръчки и да издава сертификати.

Обучението по обществени поръчки и предоставянето на документации за услуги, както и образци на протоколи от работа на комисията за оценка, ще се проведе на 16, 17 и 18 декември в СПА хотел Олимп, Велинград. Разполагаме с 35 помещения и можете да разчитате на настаняване на Вашите участници. Тристепенният тест и връчване на сертификати на участниците в семинара ще се проведе в последния трети ден от обучението по обществени поръчки.

Поздрави,

Ева Радева, Изпълнителен директор и член на УС на НИОП

Posted in Uncategorized