обучения 2

 

Tридневен работен семинар – 2010-08-24

ДОСТАВКИТЕ И УСЛУГИТЕ ДО 50 000 ЛВ. И СТРОИТЕЛСТВОТО ДО 200 000 ЛВ. КАТО СДЕЛКИ НА БЕНЕФИЕНТИТЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ОКОЛНА СРЕДА, АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ, ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР) СПА ХОТЕЛ АТА, ВЪРШЕЦ   Националният институт по обществени поръчки има удоволствието […]
Posted on
Posted in обучения 2

НИОП организира обучение на тема: „„ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗОП.

НИОП организира обучение на тема: „„ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗОП. ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА УСПЕШНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В НОВИЯ ПРОРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020”, ЕДНОДНЕВЕН РАБОТЕН ФОРУМ 13 НОЕМВРИ 2013, ЗАЛА „РИЛА“, „ШЕРАТОН“ – 2013-10-23     „ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗОП. ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА УСПЕШНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В НОВИЯ ПРОРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020”, […]
Posted on
Posted in обучения 2

НИОП – организира двудневен семинар на тема

НИОП – организира двудневен семинар на тема Стандартизирани образци на документация за възлагане на обществени поръчки и протоколи от работата на комисията за оценка Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с включен график на възлагането и изпълнението – 2014-01-23     Уважаеми Колеги,През 2006 г. Проект инициатива отворено управление на ААМР разработи стандартизирани документи за […]
Posted on
Posted in обучения 2

Тридневен обучителен семинар – 2010-04-28

НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НОВИТЕ АСПЕКТИ НА ОБЖАЛВАНЕТО В КОНТЕКСТА НА ДИРЕКТИВА 2007/66/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2007 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДИРЕКТИВИ 89/665/ЕИО И 92/13/ЕИО НА СЪВЕТА С ОГЛЕД ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ […]
Posted on
Posted in обучения 2