Обучения

НИОП организира работен семинар на тема:

НИОП организира работен семинар на тема:

„Професионално прилагане на новата нормативна уредба на обществените поръчки от юли – ноември 2010 година” – 2010-11-15

На семинара ще бъдат засегнати теми, свързани с измененията и допълненията в нормативната уредба на обществените поръчки от юли – ноември 2010 в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Наредбата за възлагане на малките обществени поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП, както и Ролята на въпросите и отговорите при подготовката на офертата. Кога и доколко комисията може да тълкува документацията при оценка на офертите.

 

Въпросите, които ще бъдат разисквани и изяснени на работния семинар, ще позволят на лицата, заети и пряко ангажирани в публичната сфера в областта на обществените поръчки, да упражняват компетенциите си съгласно новите изменения.

На работния семинар, експертите на НИОП ще отговорят на всички въпроси, които се отнасят до темата на семинара и които вълнуват аудиторията

 

 

За повече информация

Регистрационен формуляр
Програма
краен срок за регистрация – 14 Декември
Posted on
Posted in Обучения