Обучения

НИОП организира работен семинар 2012-07-12

НИОП организира работен семинар 2012-07-12

На семинара ще бъдат засегнати теми, свързани с измененията и допълненията в нормативната уредба на обществените поръчки от април  2012 в Закона за обществените поръчки (ЗОП) , Наредбата за възлагане на малките обществени поръчки (ППЗОП)

На работния семинар, експертите на НИОП ще отговорят на всички въпроси, които се отнасят до темата на семинара и които вълнуват аудиторията.DSC03973

slider_concept_one-1istock_man_consulting_couple

Posted on
Posted in Обучения