обучения 2

НИОП – организира двудневен семинар на тема

НИОП – организира двудневен семинар на тема

НИОП – организира двудневен семинар на тема Стандартизирани образци на документация за възлагане на обществени поръчки и протоколи от работата на комисията за оценка Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с включен график на възлагането и изпълнението – 2014-01-23

 

 

Уважаеми Колеги,През 2006 г. Проект инициатива отворено управление на ААМР разработи стандартизирани документи за възлагане на обществени поръчки за доставки, услуги и строителство. В разработването на типовите документи в продължение на 2 години участваха най – добрите специалисти от сферата на енергетиката и икономиката, доколкото министерството на икономиката и в последствие на Икономиката и енергетиката беше пилотен партньор на този проект ведно с Министерство на регионалното развитие. Последното участва изключително активно при разработването на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, което и доведе до въвеждането им като задължителен документ в работата на администрациите.

Г – жа Ева Радева беше ръководител на екипа от експерти, който в продължение на година работи по образците на документацията. В рамките на националния институт по обществени поръчки в продължение на 7 години, г – жа Радева продължи с екипа си непрестанно да усъвършенства документацията и да я привежда в съответствие с европейските директиви и новите практически прецеденти.

За нас е удоволствие да проведем кратък работен форум за представяне и предоставяне на образците на стандартизирана документация, който ще бъде последван от тридневен работен форум, който ще навлезе в детайли и ще развие умения за разработване на конкурентна документация.

Очакваме Ви с радост и творчески ентусиазъм!

Поздрави, Ева Радева, изп. директор на НИОП

За повече информация:

Програма Регистрационен формуляр
Краен срок за регистрация – 18 февруари
Posted on
Posted in обучения 2