Подготовка на обучители

Идвало ли ви е наум какво е това, което наистина ги отличава?
Нещо различно от това, че изкарват повече пари… Те всички правят внимателни избори!
Успехът в областта на обучението, консултативната помощ и управленската практика не се случва от само себе си. Нужно е да се насочват оскъдни ресурси за удовлетворяване на
неограничени потребности. Спомнихте си какво казваха съветниците на Бил Клинтън преди изборите? Икономиката, глупчо!…Неее! В действителност, става дума за психодинамика на изборите, които правим. Психологията като организация на поведението на бизнесмена, който инвестира; на адвоката, който консултира; и на обучителя, който обучава.

Обучението, разбира се, не прави изключение. Ефективното обучение на успешни обучители е като успеха, в която и да е друга човешка дейност – то е преди всичко останало психологически бизнес! Нужно е обучителят на обучители да избере отговорно какво иска да преживеят, научат и правят колегите му и след това внимателно да насочи ограничените ресурси на програмата за обучение на обучителя, включително собствените си знания и умения, за задоволяване на неограничените им и напълно легитимни потребности.

Защо обучението на обучители е преди всичко приложна психология и не може да се прави от икономисти, мениджъри и педагози без специална психологическа подготовка
школовка?

Ако се тревожите от словосъчетания като “ защото само психотренинг може да гарантира
качеството на поведението на обучителите”, какво мислите за следния списък от по-меки
аргументи в полза на психологическата подготовка и поведенческия тренинг в рамките на
всяко обучение на обучители?