обучения 2

Tридневен работен семинар – 2010-08-24

Tридневен работен семинар – 2010-08-24

ДОСТАВКИТЕ И УСЛУГИТЕ ДО 50 000 ЛВ. И СТРОИТЕЛСТВОТО ДО 200 000 ЛВ. КАТО СДЕЛКИ НА БЕНЕФИЕНТИТЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ОКОЛНА СРЕДА, АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ, ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР)

СПА ХОТЕЛ АТА, ВЪРШЕЦ

 

Националният институт по обществени поръчки има удоволствието да Ви покани на експертния работен семинар “ДОСТАВКИТЕ И УСЛУГИТЕ ДО 50 000 ЛВ. И СТРОИТЕЛСТВОТО ДО 200 000 ЛВ. КАТО СДЕЛКИ НА БЕНЕФИЕНТИТЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ОКОЛНА СРЕДА, АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ, ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР)”, който ще се проведе в периода 29 Септември – 1 Октомври 2010 г. в спа хотел „АТА” Вършец.
Новият обучителен модул на Националния институт по обществени поръчки е предназначен да отговори на актуалните ви въпроси, свързани със спецификата на сделките за доставки, услуги и строителство по чл. 2 от Наредбата за възлагане на малките обществени поръчки при разходването на безвъзмездната финансова помощ по проекти на оперативните програми и ПРСР.
Участниците в семинара ще могат да се запознаят с добри практики и документи при провеждането на сделки за услуги, доставки и строителство по чл. 2, ал. 1 и чл. 2, ал. 2 от НВМОП, специфики на предварителния контрол и на контрола по процедурните наръчници на управляващите органи върху сделки на бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ и др.
Повече информация относно темите на предстоящият семинар и неговите лектори можете да получите от неговата програма, която можете да изтеглите във формат PDF от линка по-долу.
Относно условията за регистрация, такса участие и краен срок повече информация можете да намерите в неговият регистрационен формуляр, който можете да изтеглите във формат PDF от линка по-долу.

Поздрави,
Екипът на НИОП!

 

Програма Регистрационен формуляр 
Краен срок за регистрация – 27 Септември
Posted on
Posted in обучения 2