Стратегии

Маркетингова стратегия е процесът на планиране, който позволява на дадена организация да концентрира своите ограничени ресурси в най-добрите възможности за увеличаване на продажбите си и постигане на стабилно конкурентно предимство. Една маркетингова стратегия би следвало да е центрирана около ключовата концепция, че удовлетвореността на клиентите е основната цел.

Всяка маркетингова стратегия се състои от добре обмислени поредици от тактики, които да направят маркетинговия план по-ефективен. Маркетинговите стратегии служат основно за подсилване и стабилизиране на маркетинговите планове, изготвени за да запълват пазарни нужди и да постигат маркетингови цели. Плановете и целите обикновено се проверяват за измерими резултати. Маркетинговите стратегии( са динамични и интерактивни. Те са частично планирани и частично непланирани.

Основните тактики и действия на маркетинг стратегията са свързани с елементите на маркетинг микса и със стратегическото управление на организацията:

и други.