Библиотека

Представяме Ви обучителен модул „Управление на риска в цикъла на управление на обществените поръчки”, разработен от Националния институт по обществени поръчки съвместно с Национална асоциация “Правна инициатива за местно самоуправление” в изпълнение на проект “Съхраняване на наследството на Американската агенция за международно развитие и на Американското посолство в България в областта на обществените поръчки и одита и разпространение на ползите от него в региона”, финансиран от Фонд “България” на USAID и GMF.