Проекти

Новини

Национална конференция на имигрантите в Република България – 2011-06-02
ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИМИГРАНТИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПО ПРОЕКТ:

“Ефективен инструментариум за подобряване на техниките за наблюдение и оценка на мерките по интеграция”

ЮНИ 16 – 2011 г. – Хотел “ГРАНД ХОТЕЛ СОФИЯ”, СОФИЯ

Проект “Съхраняване на наследството на американската агенция за международно развитие и на американското посолство в България в областта на обществените поръчки и одита и разпространение на ползите от него в региона” – 2009-08-12

The Retaining the USAID’S and US Embassy’s Procurement and Audit Legacy in Bulgaria and Disseminate Its Impact in the Region Project, funded by Bulgaria Fund and implement by PPNI has reached its first significant achievements.