Monthly Archives: October 2023

 

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

Днес, 20.10.2023 г., отправям настоящата покана за провеждане на заседание на ОС на Сдружение „Национален институт по обществени поръчки”, както следва: 1 –   За дата на провеждане на заседанието определям 20.11.2023 г. в 14:00 часа в гр. Монтана, 3400, ул. „Св. Климент Охридски” 5А; Заседанието следва да се проведе при следния дневен ред: Приемане на отчета за дейността […]
Posted on
Posted in Новини