Uncategorized

 

Състезателният диалог като процедура за възлагане на обществени поръчки и ПЧП

Състезателният диалог е въведен като процедура за възлагане на обществени поръчки и ПЧП, предвид крайната необходимост възложителите да разполагат с допълнителна гъвкавост при избора на процедура за възлагане на обществена поръчка, която да позволява договаряне. По-широкото използване на тези процедури би могло също да увеличи и трансграничната търговия, тъй като оценката сочи, че поръчките, възложени […]
Posted on
Posted in Uncategorized

СПОНСОРИРАН ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,     Националният институт по обществени поръчки има удоволствието да Ви покани за участие в безплатен за Вас и изцяло спонсориран от Националния консултант по обществени поръчки семинар на тема: ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ППЗОП 2016. НОВИ ПРОЦЕДУРИ. ДОКУМЕНТООБОРОТ ПО НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПРОТОКОЛИ И ДОКЛАД ОТ […]

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ СЪВМЕСТНО С НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Изпълнителен директор и член на УС на Националният институт по обществени поръчки (НИОП), имам удоволствието да Ви поканя за участие в новия формат на обучението ни по ЗОП, което ще се проведе в дните 24, 25, 26 и 27 юни 2015 г. в  Грифид Клуб хотел “Болеро”,к.к. […]

За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя за достойнството да заемете стратегическата позиция в институционалната структура на Вашето ведомство, предвид което адресирам настоящата покана именно до Вас. Зная, че получавате покани за обучения по обществени поръчки. Бих искала да Ви уверя, Националният институт по обществени поръчки, е единственият легитимен орган – институт, регистриран в обществена полза с […]
Posted in Uncategorized