Обучения

Eсенно-зимна сесия семинари по ЗОП

Eсенно-зимна сесия семинари по ЗОП

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Ние, от екипа на „Националния институт по обществени поръчки“,  имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Есенно – зимната сесия – НИОП – 2015, която се състои от  два работни семинара, които ще завършат с удостоверение за участие и един работно – сертификационен семинар, за който, след полагане на тристепенен тест ще получите Удостоверение от Националната Агенция за Професионално Обучение и Ориентиране.
Трите ни модула са разпределени, както следва:
МОДУЛ 1: ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ 2016. НОВ ПРОЕКТ НА ЗАКОН И НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗОП, В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОВИТЕ ДИРЕКТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Работният форум на Модул 1 ще се проведе в Хотел „Дружба 1“ гр. Банкя на 25 и 26 Ноември и включва: една нощувка, 2 обяда, 1 вечеря и дискотека, 3 кафе паузи, ползване на вътрешен басейн, презентации на работните материали и папки с химикалки за участниците, които ще бъдат настанени в единични стаи. Цена за участие в модула 290 лв. без ДДС. Възможност за участие на 60 души.
МОДУЛ 2: ИНТЕНЗИФИЦИРАНЕ НА УСИЛИЯТА ЗА ПРИ АДРЕСИРАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ С РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ СТРУКТУРНИТЕ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ. Работният форум на Модул 2 ще се проведе в Хотел „Дружба 1“ гр. Банкя на 15 и 16 Декември и включва: една нощувка, 2 обяда, 1 вечеря и дискотека, 3 кафе паузи, ползване на вътрешен басейн, презентации на работните материали и папки с химикалки за участниците. Цена за участие в модула 290 лв. без ДДС. Възможност за участие на 60 души.
МОДУЛ 3: СЕРТИФИКАЦИОННА – ЕСЕННО – ЗИМНА СЕСИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. Сесията на Модул 3 ще се проведе в  Спа хотел „Олимп“ Велинград на 2, 3 и 4 Декември и включва: две нощувки, 2 обяда, 2 вечери и дискотека, 4 кафе паузи, ползване на вътрешен басейн и СПА център, презентации на работните материали и папки с химикалки за участниците, национално признат сертификат. Цена за участие в модула 440 лв. без ДДС за двойно настаняване и 490 лв. без ДДС за единично настаняване. Възможност за участие на 80 души.
Нашите лектори през Есенно – Зимната Сесия 2015 на НИОП са:
  • адв. Ева Радева, Международен експерт по обществени поръчки;
  • Стефан Белчев, Директор Дирекция „Вътрешен одит“ на Министерство на    финансите – финансист;
  • Огнян Тодоров, Директор на Дирекция „Вътрешен одит” в НАП – финансист;
  • Цветан Стоевски, Директор Дирекция обществени поръчки, Столична община – икономист;
  • Даниел Динев, Държавен експерт в  Отдел „Управление на качеството“ в ГД „Европейски фондове, международни проекти и програми“,  министерството на труда и социалната политика – юрист;
  • Борислав Попов, Заместник – Главен директор на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“, Министерство на отбраната – юрист;
  • Гергана Кирова,  „Национален институт по обществени поръчки“ – юрист и финансист.
За включването си в Модул 3 ще получите Удостоверение за част от професия – „Обучителен модул – Тръжни процедури по ЗОП, Нормативна уредба на обществените поръчки“, специалност 3451204 „Икономика и мениджмънт“ след успешно полагане на тристепенен тест за проверка на знанията.
„НИОП“ е легитимен да предостави удостоверения, благодарение на партньорството с Центъра за професионално обучение и ориентиране ООД, София. Удостоверенията се вписват в „Националната агенция за професионално образование и обучение“.
Документи за участие:
МОДУЛ 1: ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ 2016. НОВ ПРОЕКТ НА ЗАКОН И НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗОП В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОВИТЕ ДИРЕКТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,25 и  26 НОЕМВРИ, ГР. БАНКЯ
МОДУЛ 2: ИНТЕНЗИФИЦИРАНЕ НА УСИЛИЯТА ЗА ПРИ АДРЕСИРАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ С РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ДНИТЕ 15,16 ДЕКЕМВРИ, ХОТЕЛ „ДРУЖБА“ 1, ГР. БАНКЯ
МОДУЛ 3: СЕРТИФИКАЦИОННА – ЕСЕННО – ЗИМНА СЕСИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ДНИТЕ 2-4 ДЕКЕМВРИ, В СПА ХОТЕЛ „ОЛИМП“, ВЕЛИНГРАД