Обучения

 

НИОП организира работен семинар 2012-07-12

На семинара ще бъдат засегнати теми, свързани с измененията и допълненията в нормативната уредба на обществените поръчки от април  2012 в Закона за обществените поръчки (ЗОП) , Наредбата за възлагане на малките обществени поръчки (ППЗОП) На работния семинар, експертите на НИОП ще отговорят на всички въпроси, които се отнасят до темата на семинара и които вълнуват […]
Posted on
Posted in Обучения

НИОП организира работен семинар на тема:

„Професионално прилагане на новата нормативна уредба на обществените поръчки от юли – ноември 2010 година” – 2010-11-15 На семинара ще бъдат засегнати теми, свързани с измененията и допълненията в нормативната уредба на обществените поръчки от юли – ноември 2010 в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Наредбата за възлагане на малките обществени поръчки и Правилника за прилагане […]
Posted on
Posted in Обучения

Партньорът на НИОП – НАПИМС, организира тридневен работен семинар

Партньорът на НИОП НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ “ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ организира тридневен работен семинар на тема: ОТКРИТА, ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА, СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДИАЛОГ И ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ – ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА ИЗБОР НА ЧАСТЕН ПАРТНЬОР ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО – ЧАСТНОТО ПАРТЬОРСТВО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2013 11, 12 и 13 […]
Posted on
Posted in Обучения

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО 2014 – 2020

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД – 2014 – 2020 (ПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНО – ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО КАТО ФИНАНСОВ И НОУ ХАУ ИНСТРУМЕНТ ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ) 13 – 15 ФЕВРУАРИ 2013, ПАРК ХОТЕЛ ОЛИМП, ВЕЛИНГРАД             УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Имам удоволствието да Ви поканя на организирания от Националния институт по обществени поръчки […]
Posted on
Posted in Обучения

ЦПОО съвместно с НИОП организират …

ЦПОО съвместно с НИОП организират три дневен обучителен модул на 11-13 декември 2013 г. – 2013-10-24 СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ СЪВМЕСТНО С НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С връчване на Удостоверение за част от професия – „Обучителен модул – Тръжни процедури по ЗОП, Нормативна уредба на обществените поръчки“, специалност 3451204 […]
Posted on
Posted in Обучения