Uncategorized

Състезателният диалог като процедура за възлагане на обществени поръчки и ПЧП

Състезателният диалог като процедура за възлагане на обществени поръчки и ПЧП

Състезателният диалог е въведен като процедура за възлагане на обществени поръчки и ПЧП, предвид крайната необходимост възложителите да разполагат с допълнителна гъвкавост при избора на процедура за възлагане на обществена поръчка, която да позволява договаряне.

По-широкото използване на тези процедури би могло също да увеличи и трансграничната търговия, тъй като оценката сочи, че поръчките, възложени чрез процедура на договаряне с публикуване на предварително обявление за поръчка имат особено голям успех по отношение на подадените трансгранични оферти.

Повече по темата можете да прочетете тук.

Posted on
Posted in Uncategorized