Uncategorized

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ СЪВМЕСТНО С НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ СЪВМЕСТНО С НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Изпълнителен директор и член на УС на Националният институт по обществени поръчки (НИОП), имам удоволствието да Ви поканя за участие в новия формат на обучението ни по ЗОП, което ще се проведе в дните 24, 25, 26 и 27 юни 2015 г. в  Грифид Клуб хотел “Болеро”,к.к. Златни пясъци. Освен сертификационната сесия с легитимен сертификат от Националната Агенция по Професионално Обучение и Ориентиране на 24, 25 и 26 юни предиобед, за първи път предоставяме и сесия за напреднали на датите 26 юни следобед  и 27 юни.
Участниците в сесията за напреднали ще получат удостоверение за участие.
Моля, не забравяйте да попълните заявлението за сертификат.
СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО НОВИЯ ЗОП 2015 С ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ЮНИ 24, 25 И 26 СЕРТИФИЦИРАЩА СЕСИЯ И 26 И 27 СЕСИЯ ЗА НАПРЕДНАЛИ
 

ГРИФИТ КЛУБ ХОТЕЛ БОЛЕРО ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ  
СЕРТИФИЦИРАЩА СЕСИЯ – ЮНИ 24, 25 И 26: УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПО НОВИЯ ЗОП И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ ОТ 2015
С връчване на Удостоверение за част от професия – Код 345120 – Икономист 
По модули за обучение по ЗОП към специалност:  8510101 Екология и опазване на околната среда  
Тръжни процедури по ЗОП и Зелени обществени поръчки
за всички участници, положили успешно теста на 26 юни от 10 до 11.30, 2015 
СЕСИЯ ЗА НАПРЕДНАЛИ – Юни 26 и 27: НОВИ АСПЕКТИ В ОСПОРВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ КОРЕКЦИИ –  СЪДЕБНА ПРАКТИКА.
СЪВМЕСТНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, СМЕСЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ. НОВА ПРОЦЕДУРА – ПАРТНЬОРСТВО ЗА ИНОВАЦИИ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ С ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПЧП – СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДИАЛОГ.
С ВРЪЧВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВАТА СЕСИЯ ЗА НАПРЕДНАЛИ НА НИОП
НИОП е легитимен да предостави сертификати благодарение на партньорството с Центъра за професионално обучение и ориентиране ООД, София. С лиценз No 201212972 от 18 април 2012 година, Центърът за професионално обучение и ориентиране ООД е оторизиран да предоставя и сертифицира обучение по обществени поръчки и да издава сертификати.
С радост очаквам да изпратите своите обучаеми или да се включите лично с модулите.

Поздрави,
Ева Радева

Изтеглете: