Дискусионни форуми

 

м.І – 22 р.д.
м.ІІ – 20 р.д.
м.ІІІ – 21 р.д.
м.ІV – 22 р.д.
м.V – 19 р.д. почивен 02.05, работен 11.05 /събота/
м.VІ – 20 р.д.
м.VІІ- 23 р.д.
м.VІІІ-22 р.д.
м.ІХ – 20 р.д.
м.Х – 23 р.д.
м.ХІ – 21 р.д.
м.ХІІ- 19 р.д. почивен 31.12, работен 14.12/събота/

Официални празници:
1 януари – Нова година
3 март – Ден на Освобождението на България от османско робство
1 май – Ден на труда и на международната работническа солидарност
3, 4, 5 май – Великден
6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия
24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
6 септември – Ден на Съединението
22 септември – Ден на Независимостта на България
1 ноември – Ден на народните будители/за учебни заведения/
24, 25, 26 декември – Коледа

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 945
ОТ 15 НОЕМВРИ 2012 Г.
за разместване на почивни дни през 2013 г.
На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на
труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния
служител
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р ЕШИ :
1. Обявява 2 май (четвъртък) за почивен
ден, а 11 май (събота) за работен ден.
2. Обявява 31 декември (вторник) за почивен
ден, а 14 декември (събота) за работен ден.